Friday, March 9, 2012

"Failure Before Success"


Tiada kejayaan dapat dikecapi jika tiada kegagalan dan pengorbanan